Femade Ledarutveckling

Tillväxt och hållbar utveckling genom kompetensförsörjning,

rekrytering och ledarutveckling.

Tjänster

Tjänster

Femade Ledarutveckling lägger vikt vid att kartlägga befintlig personals kompetens, motivation och engagemang. Utifrån företagets nuläge och önskade läge tillhandahåller därefter Femade Ledarutveckling rekrytering av nyckelroller, professionell coaching och ledarutveckling.

Om Femade

Om Femade Ledarutveckling

Vi är det unga, nyfikna konsultbolaget som fokuserar 100 procent på individens utveckling med rätt resurs på rätt plats med rätt förutsättningar. Med utgångspunkt att människor arbetar för människor, inte för företag, erbjuds tjänster för att stimulera företagets ekonomiska tillväxt.

Kontakt

Kontakt

Femade Ledarutveckling arbetar med kompetensförsörjning, rekrytering av nyckelroller, professionell coaching och ledarutveckling samt interim chefslösning. Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta Femade Ledarutveckling.

.

Rekryteringsuppdrag

TIDIGARE GENOMFÖRDA REKRYTERINGAR GJORDA FÖR VÄSTVÄRMLANDS LBC, EKONOMICHEF OCH TRANSPORTLEDARE

 

 

REFERENSER

Interimschef

Linda har visat mycket stort intresse och engagemang i sin chefsroll och uppnått mycket goda resultat. Hon är målfokuserad, entusiasmerande och har en utmärkt förmåga att skapa förtroende och bygga arbetslag med sina medarbetare. Hon är lojal och arbetsvillig samt har mycket god samarbetsförmåga såväl internt som externt. Jag kan varmt rekommendera Linda
Peter Heidkamp Arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen

Professionell Coaching / Omställning

Linda anlitas som underkonsult i vårt rehabiliterings- och omställningsuppdrag gentemot Arbetsförmedlingen. Hon har tillgång till flera kvalitéer så som en bred kunskap av arbetsmarknadens funktion och dess processer. Hon är även en god coach som levererar mer och bättre resultat än förväntat i komplexa omställningsprocesser genom att möta personen där den är och anpassa verktygen utifrån det. Linda är en positiv, tydlig och modig konsult som vi har ett gott samarbete med. Vi kan varmt rekommendera henne!
Eva Hedin, Gruppchef Arbetslivsresurs Gävle/Sandviken

Kompetensförsörjning / Rekrytering

Vi har anlitat Linda och hennes företag i samband med rekrytering och tillsättning av tre tjänster till företagets trafikledningscentral med ett gott resultat trots spurt mot klockan och tiden. Linda erbjuder ett professionellt,  strukturerat och sammanhållet stöd under rekryteringsprocessen. Hon skapar ett gott klimat och ett flexibelt samarbete med fokus på att lösa uppdraget. Vi kan varmt rekommendera Linda!
Pär Börjesson, VD Västvärmlands Lastbilscentral AB

Professionell Coaching

Linda är en person med stor kunskap, högt engagemang och stor entusiasm som kan lyfta alla typer av individer och organisationer till att nå sina önskade resultat. Genom sin kompetens, sitt engagemang och sin entusiasm lyckas Linda gjuta mod i människor ”där dom är” samtidigt som hon lyckas få människor att förändra/förbättra sig själva och det dom utför. Linda är lojal, kompetent, inkluderande, uttåtriktad samt målfokuserad vilket gör att hon uppnår resultat i alla uppgifter och roller hon tar på sig. Jag kan varmt rekommendera Linda till alla framtida uppdrag.
Mathias Asplund, VP Production Planning & Logistics, Volvo CE