OM FEMADE

Femade Ledarutveckling

100 procent FOKUS på utveckling av human kapitalet för företagets ekonomiska tillväxt.

Femade Ledarutveckling är det unga, nyfikna konsultbolaget som fokuserar 100 procent på individens utveckling och rätt resurs på rätt plats med rätt förutsättningar. Det är med vetskapen att människor arbetar för människor och inte för företag som Femade Ledarutveckling konstruerat sina tjänster för att strategiskt stimulera företagets ekonomiska tillväxt.

Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla deras motivation och engagemang i företaget. Allt för att i förlängningen nå företagets vision och målbild.

Femade Ledarutveckling lägger stor vikt vid att kartlägga befintlig personals kompetens, motivation och engagemang. Utifrån företagets nuläge och önskade läge tillhandahåller därefter Femade Ledarutveckling rekrytering av nyckelroller, professionell coaching och ledarutveckling samt omställningsstöd till ledare och medarbetare i små och medelstora företag, samlat under ett och samma tak, Femades Tillväxtmodell.

Det som urskiljer Femade Ledarutveckling från andra är den härliga kombinationen hög energi och analytisk eftertänksamhet.  Företaget arbetar från ax till limpa och lägger stort fokus på det personliga mötet och förtroendet som uppstår. Femade Ledarutveckling arbetar utifrån teserna att ”Tillstånd smittar” och att

 ”Money goes where energy flows”. Så hur ser engagemanget och energin ut i just Ert företag?

[button color=”black”] Välkommen att kontakta oss![/button]